top of page

AM YR AWDUR

Welsh Indie Author Russ Williams

Magwyd RUSS WILLIAMS yn y tref Cymreig o Gaernarfon yng Ngogledd Cymru. Fel plentyn, roedd yn aelod o grŵp ysgrifennu genedlaethol Cymreig o'r enw 'Sgwad Sgwennu'- y dewiswyd ei aelodaeth yn seiliedig ar straeon byrion a gyflwynwyd o ysgolion gynradd Cymru. Yna astudiodd yng Nghaerdydd, gan raddio o UWIC gyda BA mewn Cymdeithaseg a Diwylliant Phoblogaidd yn 2010. 

Ar ôl hynny symudodd yn ôl i fyny i'r gogledd ac eisteddodd diploma mewn Newyddiaduraeth Llawrydd a daeth yn Swyddog y Wasg ar gyfer MYC Porthmadog Rowing, yn cwmpasu rasys yng Nghymru ac Iwerddon, gyda'i ddarllediadau'n cael eu hargraffu yn y Caernarfon a Denbigh Herald. Yna, treuliodd ddwy flynedd yn Awstralia, ar un adeg yn sicrhau gwaith gyda'r Herald Sun, papur newydd sy'n gwerthu fwyaf yn Awstralia.

Mae bellach yn byw yn Gaerdydd, lle mae'n parhau i ysgrifennu tra'n gweithio llawn amser. Mae hefyd yn aelod o Roath Writers, grŵp ysgrifennu yng Nghaerdydd, a chyhoeddodd ei stori fer gyntaf, 'Press 2 for English', drwy antholeg flynyddol y grŵp yn 2015. 

Mae ganddo ddau flog gweithgar hefyd - 'Brawd Awtistico') sy'n dogfennu ei fywyd gyda brawd awtistig, a 'Where the Folk', lle mae'n teithio i ardaloedd yng Nghymru sy'n gysylltiedig â hanesion gwerin Cymru a mythau trefol (a lansiwyd yn 2020). 

Yn 2020, dechreuodd weithio gyda arlunwyr Cymraeg, Danny Hanks, fydd yn rhoi ddarluniadau  i rhai o bostiau flogiau yr awdur yn y dyfodol. Mae ei flog 'Brawd Awtistico' hefyd yn gael ei gymeradwyo gan Helen Bucke Autism Specialist Services & Training, gyda Russ weithiau yn siarad fel gwadd yn eu hyfforddiant. Gafodd ei stori fer 'When Hats are Life' ei ymddangos yn llyfr Helen, 'Bearing Untold Stories - Life on (and off) the Autism Spectrum', yn 2023.

bottom of page