top of page

AM YR AWDUR

Welsh Indie Author Russ Williams

Magwyd RUSS WILLIAMS yn y tref Cymreig o Gaernarfon yng Ngogledd Cymru. Fel plentyn, roedd yn aelod o grŵp ysgrifennu genedlaethol Cymreig o'r enw 'Sgwad Sgwennu'- y dewiswyd ei aelodaeth yn seiliedig ar straeon byrion a gyflwynwyd o ysgolion gynradd Cymru. Yna astudiodd yng Nghaerdydd, gan raddio o UWIC gyda BA mewn Cymdeithaseg a Diwylliant Phoblogaidd yn 2010. 

Ar ôl hynny symudodd yn ôl i fyny i'r gogledd ac eisteddodd diploma mewn Newyddiaduraeth Llawrydd a daeth yn Swyddog y Wasg ar gyfer MYC Porthmadog Rowing, yn cwmpasu rasys yng Nghymru ac Iwerddon, gyda'i ddarllediadau'n cael eu hargraffu yn y Caernarfon a Denbigh Herald. Yna, treuliodd ddwy flynedd yn Awstralia, ar un adeg yn sicrhau gwaith gyda'r Herald Sun, papur newydd sy'n gwerthu fwyaf yn Awstralia.

Mae bellach yn byw yn Gaerdydd, lle mae'n parhau i ysgrifennu tra'n gweithio fel Cyfryngwr Teuluol i Llamau, gan helpu i atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru. Mae hefyd yn aelod o Roath Writers, grŵp ysgrifennu yng Nghaerdydd, a chyhoeddodd ei stori fer gyntaf drwy antholeg flynyddol y grŵp yn 2015. 

Ers hynny mae wedi dod yn awdur annibynol, gan gyhoeddi ddau lyfr drwy Amazon yn 2016, a daeth yr ysbrydoliaeth i un ohonynt o ddeunydd a ysgrifennodd tra ar gwrs Ysgrifennu Bywyd a Theithio yn Ty Newydd, Canolfan Lenyddol Cymru. Mae ganddo ddau flog gweithgar hefyd - un sy'n dogfennu ei fywyd gyda brawd awtistig a'r llall lle mae'n teithio i ardaloedd yng Nghymru sy'n gysylltiedig â hanesion gwerin Cymru a mythau trefol (a lansiwyd yn 2020). Mae bellach yn dilyn contract cyhoeddi traddodiadol ac ar hyn o bryd mae'n chwilio am asiant llenyddol.

Yn 2020, dechreuodd weithio gyda arlunwyr Cymraeg, Danny Hanks, fydd yn rhoi ddarluniadau  i rhai o bostiau flogiau yr awdur yn y dyfodol. Mae ei flog 'Brawd Autistico' hefyd yn gael ei gymeradwyo gan Helen Bucke Autism Specialist Services & Training, gyda Russ weithiau yn siarad fel gwadd yn eu hyfforddiant. 

Yn 2021, ymunodd yr Alliance of Independent Authors fel aelod awdur.

bottom of page