top of page

DANNY HANKS

Mae Danny Hanks yn arlunydd o’r dref fach frenhinol o Gaernarfon yng Ngogledd Cymru. Nid ydym bob amser yn gwerthfawrogi harddwch ein hamgylchedd, a dyma pryd adenillodd Danny ei angerdd am gelf. Gan ei fod oddi gartref am sbel ar gyfer ei swydd yn y LlAB, byddai Danny yn paentio mynyddoedd Eryri a Culfor Y Fenai i atgoffa'i hun o adref. Ar ôl dychwelyd i’r ardal, penderfynodd Danny ymuno â clwb celf i addysgu ei hun ymhellach am wahanol ffurfiau o gelf ac arddulliau paentio. Ers hynny, mae wedi gwerthu amrywiaeth o baentiadau o dirweddau a strwythurau i bortreadau cŵn!

126003589_399481504740455_21151606082874
bottom of page