top of page

LLYFRYDDIAETH YR AWDUR

Llyfrau gan, ag yn cynnwys gwaith gan, RUSS WILLIAMS 

Free House by Russ Williams book cover
FREE HOUSE

ISBN-13: 978-1973531043

ISBN-10: 1973531046

Hawlfraint © 2016 Russ Williams

(AR GAEL MEWN SAESNEG YN UNIG)

Mae'r casgliad hwn o straeon byrion yn croniclo blwyddyn ym mywydau staff yn Nhafarn y Chinaman, wedi'i lleoli yn nhref ffuglennol Caer-y-Gont yng Ngogledd-Orllewin Cymru, tref lle mae'r trigolion mor arw â'r mynyddoedd sy'n eu hynysu a lle collir breuddwydion mewn esgeulustod meddw ...

"Awesome read for a good laugh, especially when native to North Wales and familiar with the dialogue. I read straight through in one hit, couldn't put it down. Very enjoyable, I look forward to Russ's next release."

⭐⭐⭐⭐⭐-wrjwms, cwsmer Amazon 

The Earth's Kidneys: The Adolescent Adventures of Castor Canadensis by Russ Williams book cover
THE EARTH'S KIDNEYS: THE ADOLESCENT ADVENTURES OF CASTOR CANADENSIS

ISBN-13 : 979-8691922336

Hawlfraint © 2016 Russ Williams

(AR GAEL MEWN SAESNEG YN UNIG)

Mae'r nofel fer hon yn dilyn Castor Canadensis, afanc ifanc sy'n gadael cartref am y tro cyntaf, wrth iddo deithio i lawr yr afon i chwilio am gariad ei hun. Ar hyd y ffordd mae'n rhaid iddo wynebu peryglon gwyllt niferus Canada yn ogystal â'i frwydrau mewnol ei hun .. hynny yw, os gall gadw ei feddwl oddi ar fenywod unig...

"Beautifully written, enabling me to vividly picture the story. I want a second book where they find their forever home!"⭐⭐⭐⭐⭐ -JessicaWin, cwsmer Amazon

To the Pub and Back Again: A Roath Writers Anthology, Volume III book cover

TO THE PUB AND BACK AGAIN: A ROATH WRITERS ANTHOLOGY, VOLUME III

ISBN: 978-1-326-39011-2

Hawlfraint © 2015 Roath Writers

(AR GAEL MEWN SAESNEG YN UNIG)

Mae Roath Writers yn falch iawn o ddod â'n trydydd blodeugerdd i chi wedi'i hysbrydoli gan ysgogiadau amrywiol a sgyrsiau hwyrnos. Nod y grwpiau hyn yw darparu lle croesawgar i awduron o bob lefel ysgrifennu, datblygu a rhannu eu gwaith mewn amgylchedd anffurfiol. Yn deimladwy, yn ddoniol, yn ddeallus a hyd yn oed yn wallgof, mae'r casgliad hwn yn adlewyrchu lleisiau niferus ein haelodau.

 

(Yn cynnwys PRESS 2 FOR ENGLISH, stori fer gan Russ Williams)

bottom of page