top of page

TO THE PUB AND BACK AGAIN: A ROATH WRITERS' ANTHOLOGY, VOL. III

To the Pub and Back Again: A Roath Writers Anthology, Volume III book cover

TO

TO THE PUB AND BACK AGAIN: A ROATH WRITERS ANTHOLOGY, VOLUME III

ISBN: 978-1-326-39011-2

Hawlfraint © 2015 Roath Writers

(AR GAEL MEWN SAESNEG YN UNIG)

Mae Roath Writers yn falch iawn o ddod â'n trydydd blodeugerdd i chi wedi'i hysbrydoli gan ysgogiadau amrywiol a sgyrsiau hwyrnos. Nod y grwpiau hyn yw darparu lle croesawgar i awduron o bob lefel ysgrifennu, datblygu a rhannu eu gwaith mewn amgylchedd anffurfiol. Yn deimladwy, yn ddoniol, yn ddeallus a hyd yn oed yn wallgof, mae'r casgliad hwn yn adlewyrchu lleisiau niferus ein haelodau. Yn cynnwys 'Press 2 for English', stori fer gan Russ Williams.

bottom of page