NEWYDDION CYFFROUS! Llyfr newydd ar ei ffordd ar gyfer gwanwyn 2024: 
Rwy'n gyffrous i gyhoeddi fod Gwasg Prifysgol Cymru wedi cynnig cyhoeddi fy llyfr fel rhan o'u argraff fasnach newydd 'Calon', a fydd yn canolbwyntio ar ysgrifennu ffeithiol ar fywyd a diwylliant Cymru, gan "ddod â'r syniadau Cymraeg newydd mwyaf cyffrous i gynulleidfa gyffredinol". Dyddiad rhyddhau gwanwyn 2024.. Nid wyf yn cael siarad am y teitl a'r cynnwys eto, ond efallai eich bod eisoes yn gyfarwydd ag ef os byddwch yn fy dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol.. ond gwyliwch allen am hwn! Amseroedd cyffrous!
See link here: The Bookseller - News - University of Wales launches trade imprint

 

1519905080143.jpg
130981704_402537457846822_45839064711065
131075001_152947809495473_96701024525499
FREE HOUSE

ISBN-13: 978-1973531043

ISBN-10: 1973531046

Copyright © 2016 Russ Williams

(AR GAEL MEWN SAESNEG YN UNIG)

Mae'r casgliad hwn o straeon byrion yn croniclo blwyddyn ym mywydau staff yn Nhafarn y Chinaman, wedi'i lleoli yn nhref ffuglennol Caer-y-Gont yng Ngogledd-Orllewin Cymru, tref lle mae'r trigolion mor arw â'r mynyddoedd sy'n eu hynysu a lle collir breuddwydion mewn esgeulustod meddw ...

A very good read, i'm from north wales myself, the author truly captures the feel of the place in a hilarious way.

⭐⭐⭐⭐⭐-cwsmer Amazon ddienw

Read this in one evening, relatable, funny, well written, leaves you wanting more. Look forward to reading more from this author. ⭐⭐⭐⭐⭐- JessicaWin, cwsmer Amazon

Awesome read for a good laugh, especially when native to North Wales and familiar with the dialogue. I read straight through in one hit, couldn't put it down. Very enjoyable, I look forward to Russ's next release.

⭐⭐⭐⭐⭐-wrjwms, cwsmer Amazon 

MAE RUSS WILLIAMS YN GWEITHIO'N AGOS GYDA'R ARLUNYDD DANNY HANKS, O GYMRU, SYDD WEITHIAU'N RHOI DDARLUNIAU AR GYFER EI FLOG 'WHERE THE FOLK'

A depiction of the red and white dragons duelling over Dinas Emrys by Welsh artist Danny Hanks

Mae Danny Hanks yn arlunydd o’r dref fach frenhinol o Gaernarfon yng Ngogledd Cymru. Nid ydym bob amser yn gwerthfawrogi harddwch ein hamgylchedd, a dyma pryd adenillodd Danny ei angerdd am gelf. Gan ei fod oddi gartref am sbel ar gyfer ei swydd yn y LlAB, byddai Danny yn paentio mynyddoedd Eryri a Culfor Y Fenai i atgoffa'i hun o adref. Ar ôl dychwelyd i’r ardal, penderfynodd Danny ymuno â clwb celf i addysgu ei hun ymhellach am wahanol ffurfiau o gelf ac arddulliau paentio. Ers hynny, mae wedi gwerthu amrywiaeth o baentiadau o dirweddau a strwythurau i bortreadau cŵn!

CYMERADWYIR 'BRAWD AWTISTIG' GAN HELEN BUCKE (YMARFERYDD ARBENIGOL AWTISTIAETH) GWASANAETHAU A HYFFORDDIANT

Weithiau mae RUSS WILLIAMS yn eistedd mewn sesiynau hyfforddi i rannu ei fewnwelediad a'i brofiadau yn ogystal â darllen dyfyniadau o'i flog. Mae Helen hefyd yn gobeithio cyhoeddi llyfr ar awtistiaeth yn y dyfodol agos, a fydd yn cynnwys nodweddion ar wahanol deuluoedd y mae awtistiaeth yn effeithio arnynt, ac un ohonynt fydd darn byr gan yr awdur indie Cymraeg.