top of page
Search
  • Writer's pictureRuss Williams

BRAWD AWTISTICO "Ar Lwybr y Pinwydden Unig... eto"
PON! Daeth y clater o gaeadau biniau yn sydyn ac yn uchel, gan amharu ar awyrgylch distaw y stryd gysglud.

“Shh!” daeth yr ymateb cyffredinol gan dri dyn ifanc, a heina wedi meddwi.

“Rhaid i chi fod yn ddistaw!”

“Sori, del!”

Mae yna ferch ifanc yn eu harwain i fyny'r grisiau i'w drws ffrynt. Mae hi'n dyheu gyda'i bysellau am eiliad ac yna'n llithro y tu mewn, gan ddal y drws ar agor i'w gwesteion meddw. Yna, mae'n ei chau y tu ôl iddi, gan adfer heddwch i'r gymdogaeth sydd wedi'i goleuo'n oren.


Mae'r tri dyn yn sefyll gyda'i gilydd yn yr ystafell fyw erbyn hyn, y golau llachar yn ei sobri, beth gyda nhw wedi bod yng nghyfyngiadau tywyll clwb nos Bangor am yr oriau diwethaf. Mae eu gwallt chwyslud a'u llygaid cyffrous yn awgrymu eu bod wedi cael amser da. Mae'n ymddangos fod ddau ohonynt yn frodyr, ond mae'r llall yn edrych yn wahanol iawn iddynt o'u cymharu. Mae'r ferch yn dychwelyd yn y pen draw gyda dau duvet ac ychydig o ganiau o lager.


Mae'n gollwng duvet ar bob soffa ac yn gosod y caniau ar y bwrdd coffi ac yna'n cynnig dau ohonynt nos da cyn mynd ag un o'r brodyr gyda'i law a'i arwain i fyny'r grisiau. Mae o'n rhoi un gwen olaf i'r bechgyn cyn diflannu y tu ôl i'r bannister.


Gan chwerthin fel genod ysgol, mae'r ddau arall yn agor y caniau ac yn setlo i mewn i'w denau am y nos. "Dwi'n genfigenuds fod chdi'n gallu mynd allan ar y piss gyda dy frawd fel hyn, met- mae rhaid fod o'n class!"

“Oh ia, gedri di ddim neud hyna efo un chi, na? Dio'n yfad o gwbl? Gedri di fynd a fo lawr i'r pyb am gem gêm o pool, gedri?!”

“Gedraf, ond - byddwn i weithiau, ond dio'm deallt y cysyniad o gymryd tro neu reolau chwarae a phethau fel hynny... a fyswn i'n rhoid peint idda fo, dau ella, ond fysa fo'n eu 'dwonio' nw sti- fysa fo'n lysh gachu hanner ffordd trw'r noson!”

“Hahahaha! Pwy fysa ddim?!”

“Haha! Digon gwir... ond, noson allan go iawn o ni'n feddwl- does dim pwynt.. ta waeth, be da ni fod i neud rwan fod o di gal 'pull'…?”

“Fysa ni'n gallu canu sidan môr? Dyna be odda nw'n neud yn yr hen ddyddia, ynde?!”

“Haha! Swnio'n dda! Dwedodd hona i ni fod yn ddistaw, cofia! Ti'n gwybod unrhyw ganeuon?”

"Gyna fi un idda ni... ahem... 'ooon a mountaiin in Virginiiia'..."

“No way!”

“Be?!”

“Dwi'n canu hwna efo fy mrawd o hyd!”

“Go iawn?! Witcha munud... dio'n gallu canu?!”

“Aye! Wel, mae e'n hollol dôn fyddar, yn union fel ei frawd, ond mae o'n gwybod y geiriau i gyd! Da ni hyd yn oed yn newid ein lleisiau ar gyfer y basau a'r darnau tenor, ac yn gwneud y darn ‘in-Vir-gin-ia’ hefyd.”

“Haha! Afiach!”

“Ha! Ti'n licio Laurel and Hardy, felly?”

“Wrth fy modd! Odda ni'n watchad nw pryd odda ni'n blant o hyd!”

“Ia?! A fi a'm marwd 'fyd- gan y ddau ohona ni nw gyd ar DVD adra, set yr un!”

“Oes?”

“Aye. Mond u oedd gyna ni ar un adeg, ond oedd o'n bwyta'r cesys o hyd... ond er gyna fo set ei hun, di huna ddim yn stopio fo mynd i ddwyn un fi, chwaith! Mae Laurel a Hardy yn rhan fawr o'n bywydau, a bod yn onest... maen nhw ymlaen drwy'r amser, rydyn ni'n ailddeddfu golygfeydd gyda'n gilydd, rydyn ni'n canu 'Lonesome Pine' gyda'n gilydd yn y boreau... fydda i'n gwneud stynt bach ac yn gofyn iddo o ble mae'n dod a bydd yn dweud 'Laure a Har-di!'...”


Brawd Autistico, Laurel & Hardy
Ornaments fy mrawd

Yn wir, nid yw'n anghyffredin pryd bynnag y byddaf yn aros yn nhŷ fy rhieni i mi ddeffro yn y boreau i sŵn fy mrawd yn canu "On the Trail of the Lonesome Pine", gyda Dad yn arwain, gan ddod â'i frawddegau i ben yn ddigymell fel y gall fy mrawd eu gorffen. Yna, tua diwedd y gân, bydd Dad yn newid ei naws yn sydyn i un draenogiaid dwfn, cyn dod allan gyda sain sydyn "BOP!", ac ar yr adeg honno bydd fy mrawd yn parhau â'r gân mewn tôn hynod o uchel, gan ddod â'r gân i ben gyda uffar o sgrech.


Byddwn i'n gorfedd yn fy ngwely yn fy ystafell uwchben y gegin, yn gwenu i fi fy hun, yn eu dychmyugu'n glir; Dad yn sychu'r llestri wrth i'm brawd eistedd wrth y bwrdd, gan stwnsio Weetabix efo'i lwy.


Rhyddhad ‘The Trail of the Lonesome Pine’ ymhell yn ôl yn 1913, gyda geiriau gan Ballard MacDonald a cherddoriaeth gan Harry Carrer. Efallai eich bod wedi'i weld wedi'i restru ar beiriant karaoke yn rhywle ar un adeg. Ond peidiwch ei gymysgu gyda 'Lonesome Pine' gan y band bluegrass Blue Highway... mae'r geiriau'n mynd:


“On a mountain in Virginia Stands a lonesome pine Just below is the cabin home of a little girl of mine Her name is June and very very soon She'll belong to me For I know she's waiting there for me 'neath that lone pine tree In the Blue Ridge mountains of Virginia On the trail of the lonesome pine In the pale moonshine our hearts entwine Where she carves her name and I carved mine Oh June like the mountains I am blue Like the pines, I'm lonesome for you In the Blue Ridge mountains of Virginia On the trail of the lonesome pine In the Blue Ridge mountains of Virginia On the trail of the lonesome pine In the pale moonshine our hearts entwine Where she carves her name and I carved mine Oh June like the mountains I am blue Like the pines, I'm lonesome for you In the Blue Ridge mountains of Virginia On the trail of the lonesome pine”


The Blue Ridge Mountains of Virginia
Y 'Blue Ridge Mountains' o Virginia

Mae wedi'i seilio mewn gwirionedd ar nofel 1908 o'r un enw, gan John Fox Jr. Mae'r llyfr yn orllewin rhamantus ac roedd ymhlith y deg nofel sy'n gwerthu orau yn 1908 a 1909, ac mae wedi'i addasu sawl gwaith ar gyfer y llwyfan a'r sgrin.


Mae wedi'i osod yn y Mynyddoedd Appalachion yng Ngogledd America ar droad yr ugeinfed ganrif, lle'r oedd ffrau rhwng dau deulu dylanwadol, y Tollivers a'r Falins, wedi bod yn llysiau'r gingroen am y deng mlynedd ar hugain agos. Mae'r cymeriad 'Devil Judd Tollier' yn seiliedig ar y bywyd go iawn "Devil John" Wesley Wright, Marsial UDA ar gyfer rhanbarth Sir Wise, Virginia a Sir Letcher, Kentucky ar y pryd. Aeth y stori fod y darpar entrepreneur dinas-fachgen hwnnw 'John Hale' yn symud i'r ardal ac yn dal llygad ferch mynydd hyfryd o'r enw 'June Tolliver'. Roedd cyfyng-gyngor a moesol yn dilyn, gyda'r thema'n bennaf o amgylch diwydiannu ardaloedd gwledig a oedd yn digwydd ar y pryd. Yn y pen draw, rhaid i June ddewis rhwng teyrngarwch teuluol a'r dyn y mae'n ei charu...


Brawd Autistico, Lone Pine Cabin
Caban June, tybed...?

Roedd y gân yn debygol o gael ei recordio gyntaf yn Efrog Newydd, ar 28 Mawrth, 1913 gan y tenor o Sbaen-Americanaidd, Manuel Romain. Fe'i rhyddhawyd ym mis Mehefin y flwyddyn honno ar rif rhifyn 1743 o label Cofnod Amberol Glas Edison. Ni chafodd ei boblogi ymhellach gan Laurel a Hardy tan 1937, pan ryddhawyd 'Way Out West', ffilm lle'r oedd y ddeuawd gomedi yn gorlifo ffilmiau poblogaidd y Gorllewin ar y pryd.


Yn yr olygfa arbennig, mae Laurel a Hardy yn cerdded i mewn i far, lle mae dyn ifanc yn chwarae gitâr ac yn canu 'Lonesome Pine'. Yna, mae'r pâr yn ymuno, neu'n cymryd drosodd, yn hytrach, gyda cefnogaeth The Avalon Boys, a oedd yn canu ac yn ymddangos mewn ffilmiau Laurel a Hardy eraill, yn ogystal â Chill Wills, a ddarparodd y draenogiaid dwfn ar gyfer y rhan y mae Stan yn penderfynu dyn y gân i fyny ychydig, a Rosina Lawrence, a oedd yn canu'r darn olaf pan gaiff Stan ei daro ar y pen gyda mallet a chyrchfannau i ddefnyddio llais twminit uchel.


Yn ddiweddarach, yn 1975, pan oedd ffilmiau Laurel a Hardy yn boblogaidd ar deledu Prydeinig, cynhyrchodd cangen y DU o Gofnodion Artistiaid Unedig albwm yn cynnwys deialog a chaneuon o'r enw ‘Laurel and Hardy- The Golden Age of Hollywood Comedy’ , roedd yn cynnwys ‘The Trail of the Lonesome Pine’. O ganlyniad i hyn, rhyddhawyd y gân fel un a chyrhaeddodd Rhif 2 yn Siartiau Cantorion y DU! Roedd hyn yn bennaf diolch iddo gael ei hyrwyddo gan joci disg BBC Radio One, John Peel.


Ers hynny, mae nifer o artistiaid wedi cynhyrchu eu gorchuddion eu hunain o'r gân, gan gynnwys band metel trwm Saesneg Tokyo Blade, gyda ‘Blue Ridge Mountains of Virginia’. Hefyd, perfformiodd Steve Coogan a John C. Reilly y gan fel rhan o'u ffilm fywgraffyddol yn 2019, ‘Stan & Ollie’.


Laurel & Hardy in 'Way Out West', 1937
Laurel a Hardy yn 'Way Out West', 1937

Wrth dyfu i fyny, roedd yn ymddangos bron fel petai Stan ac Ollie yn rhan o'r teulu. Dychmygais genedlaethau o aelodau gwrywaidd o'r teulu yn trosglwyddo'r 'Stan ac Ollie Gene', gan gwneud eu meibion i chwerthin yn hysterig dros dynion mewn lawer iawn o boen. Byddai Dad yn dweud am ewythr o'i bwy fyddai'n eistedd yn ei gadair freichiau ac yn chwerthin ar antics Stan ac Ollie, gyda dagrau'n llifo i lawr ei wyneb wrth iddo grio allan “Iesu Grist! Watchad! Watcha-ahahaha!” Roedd gan Dad y casgliad cyfan ar VHS, a byddai'r tri ohonom yn eu gwylio'n grefyddol. Roedd hyd yn oed yn cyrraedd y pwynt lle'r oeddwn yn eu dangos i'm ffrindiau pryd bynnag y daethant o gwmpas!


Ac wrth i ni dyfu, roedd Stan ac Ollie yn rhan annatod o'n rhyngweithiadau. Byddem yn ailddeddfu golygfeydd o'r ffilmiau gyda'n gilydd ac yn canu'r caneuon, neu'n dynwared gweithredoedd yr actorion wrth i'r ffilm chwarae.

Byddwn yn dechrau dweud un o ymadroddion bachog Ollie a byddai fy mrawd yn ei orffen:

“Why don’t you do something to…”

“…hel’ me!”

“Well, here’s another fine mess you’ve gotten me…”

“…me in-to!”


Yn wir, mae'n ymddangos fod fy mrawd, drwy fod yn ffan o Laurel a Hardy, yn cynnal traddodiad teuluol newydd, o fath. Ond rwy'n aml yn meddwl tybed a yw ei gariad at Stan ac Ollie yn deillio llawer o'i ddiddordeb mewn hetiau.


Fel nes i drafod yn fy mhostyn gyntaf, HERMANO AUTISTICO: "Di Dy Frawd ddim fel Brodyr Eraill", gall fy mrawd eistedd am oriau ar y tro yn astudio het o wahanol onglau. Mae'n mynd i'r gwely gyda het cowbois ac yn mynd ag ef gydag ef ar deithiau car hir, ac mae ganddo amrywiaeth o hetiau ar ben ei wardrob. Yn anffodus, nid yw eto wedi cael het bowlen, fel y rhai y mae Laurel a Hardy yn eu gwisgo, er bod ei ystafell wedi'i haddurno â gwahanol atgofion Laurel a Hardy... rwyf wedi ystyried ei brynu un o'r blaen, ond maent yn tueddu i fod yn ddrud uffernol, ac rwy'n golygu cannoedd o bunnoedd... un am ei ben-blwydd mawr nesaf, efallai!


Brawd Autistico, hats
Rhai o hetiau fy mrawd

Yn wir, efallai y bydd rhai ohonoch yn gwybod fy mod wedi ysgrifennu blog am fy mrawd a finne o'r blaen, a'i fod yn wir yn cael ei alw'n‘Lonesome Pine: Life with an Autistic Brother’. Dechreuais 'Lonesome Pine' yn ôl yn 2012 ac arhosodd mewn bodolaeth am sawl flynyddoedd, er bod unrhyw bostiau newydd wedi sychu allan ymhell cyn hynny. Cefais adborth cadarnhaol gan rieni ledled y byd, ac fe'i defnyddiwyd gan grŵp cymorth awtistiaeth yn Lloegr ar o leiaf un achlysur, ond ar y cyfan, esgeulusais y prosiect.


Yna, wrth i mi dyfu'n ddoethach o dorri rheolau hawlfraint, penderfynais dynnu'r cyfan i lawr a dechrau o'r dechrau gyda 'Brawd Awtistico', a fydd, gobeithio, yn cyrraedd cynulleidfa ehangach nag a wnaeth y blog blaenorol, ac rwy'n sicr yn anelu at barhau â hyn am fwy o amser, gan weithio'n agos gyda Helen Bucke Autism Specialist Services & Training ac yn y pen draw cyhoeddi casgliad o bostiau fel lyfr bapur. Gobeithio felly, y fydd ‘Brawd Autistico’ yn fwy llwyddianus nag ‘Lonesome Pine: Life with an Autistic Brother’


Yn y cyfamser, bydd fy mrawd a finne'n parhau i ail-ddeddfu golygfeydd ffilmiau Laurel a Hardy, mae'n siŵr, a fydd o a Dad yn sicr o barhau â'u trefn foreol felodig... er, dwi'n dweud 'melodig'...


...beth bynnag, fe'ch gadawaf gyda'r gân ei hun, a berfformiwyd gan Laurel a Hardy et al yn Way Out West, 1937...
-DY DRO DI-


Diolch am ddarllen. Mae gen i ddiddordeb gwybod a oes unrhyw gefnogwyr Laurel a Hardy eraill yn darllen y blog hwn, neu os oes unrhyw un sydd â brawd neu chwaer neu blentyn awtistig yn rhannu cariad at rywbeth nad yw'n union ar flaen y gad o ran diwylliant poblogaidd...?


Hefyd, wrth dyfu i fyny, a oedd unrhyw un yn arfer ailddeddfu golygfeydd neu ymarfer deialog o ffilmiau gyda'u brodyr a chwiorydd fel yr arferem ei wneud?


Diolch,

Russ
CYFEIRNODAURecent Posts

See All

1 Comment


welshindie
Jul 10, 2021

Diolch am ddarllen. Mae gen i ddiddordeb gwybod a oes unrhyw gefnogwyr Laurel a Hardy eraill yn darllen y blog hwn, neu os oes unrhyw un sydd â brawd neu chwaer neu blentyn awtistig yn rhannu cariad at rywbeth nad yw'n union ar flaen y gad o ran diwylliant poblogaidd...? Hefyd, wrth dyfu i fyny, a oedd unrhyw un yn arfer ailddeddfu golygfeydd neu ymarfer deialog o ffilmiau gyda'u brodyr a chwiorydd fel yr arferem ei wneud? Diolch, Russ

Like
bottom of page